วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานส่วนกลาง เพื่อให้ดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นด้วยตนเองได้ โดยมี พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากร

DSC01211 DSC01213 DSC01214DSC01216

ในเช้าวันนี้ (วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

 

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top