วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอนิมนต์/เชิญ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

29062559

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ / เชิญ ผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงาน

ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙นี้

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top