วันศุกร์ , 22 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร., อธิกาบดี ปาฐกถาในพิธีเปิดการศึกษา ๕๙

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร., อธิกาบดี ปาฐกถาในพิธีเปิดการศึกษา ๕๙

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร., อธิกาบดี กล่าวถึงพระราชปณิธาน ร.๕ ในการก่อตั้ง มจร ทรงประสงค์ให้เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปีฎก ความหมายของคำว่า “วิชาชั้นสูง” และปาฐกถาพิเศษ เรื่องทำอย่างไรจึงเรียนเก่งในระดับอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการศึกษา ๒๕๕๙

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top