วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » มอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

มอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง สำหรับภูมิภาค ซึ่งได้จัดมา ๒ วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย  

IMG_6742

ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้โอวาท แล้วถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

IMG_6745

อัลบั้มภาพการรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top