วันศุกร์ , 19 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ขั้นสูง

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS ขั้นสูง

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

IMG_6546 IMG_6544

โดยในเช้าวันนี้ (วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  เป็นวันแรกของการอบรม นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม หลังจากนั้น นายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้เป็นวิทยากรอบรม

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_6557 IMG_6560 IMG_6561 IMG_6562

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top