วันศุกร์ , 19 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » รับวุฒิบัตรการอบรมการใช้งานระบบ MCU E-Learning

รับวุฒิบัตรการอบรมการใช้งานระบบ MCU E-Learning

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบ MCU E-Learning” เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม

IMG_6506

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top