วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมระบบ e-Learning

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมระบบ e-Learning

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบ e-Learning  ให้แก่คณาจารย์ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมี นายฐิติวัฒน์  หวังสุขใจ นักวิชการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบระบบ MCU e-Learning เป็นวิทยากร

IMG_6417 IMG_6419 IMG_6421 IMG_6423

โดยในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

*คลิกที่ภาพเพื่อรับชมและบันทึกภาพขนาดใหญ่

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top