วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ibsc.mcu.ac.th) และระบบวารสารออนไลน์ (MCU eJournals System : ojs.mcu.ac.th )

S__2965509S__2965507S__2965508

โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากร ในเช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙) โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

S__2965510 S__2965511 S__2965512 S__2965515 S__2965516

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top