วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร Computer art & design

รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร Computer art & design

การอบรมหลักสูตร “Computer Art & Graphic Design″  มีนางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
ในเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันนี้ (วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙)  พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการอบรม กล่าวให้โอวาท และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

IMG_5598
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการอบรมในวันสุดท้าย และการรับวุฒิบัตร

*คลิกที่รูปเพื่อบันทึกและขยายภาพขนาดใหญ่

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top