วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๑๐ โดยมีนายวิศรุต จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญระบบปฏิบัติการวินโดวส์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากร ซึ่งจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top