วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร Computer art & Graphic design

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร Computer art & Graphic design

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร “Computer Art & Graphic Design″
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร Computer Art & Graphic Design โดยมีนางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากร ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้

IMG_5510 IMG_5515 IMG_5518 IMG_5520
เริ่มต้นตั้งแต่เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม) เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และให้โอวาท
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top