วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ‪ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ‬ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตร “คอมพิวเตอร์เบื้องต้น” เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  โดยมี นายปัญญา นราพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากร

จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ก็เสร็จสิ้นการอบรม พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตร ให้โอวาทแก้ผู้ผ่านการอบรม กล่าวปิดการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก
IMG_4681
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

*รับชมอัลบั้มภาพรูปรับวุฒิบัตรด้านล่างนี้

*คลิกที่รูปเพื่อรับชมและบันทึกภาพขนาดใหญ่

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top