วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตารางอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้สนใจ ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่ท่านสนใจ ได้จากตารางนี้ค่ะ

โฆษณา-อบรม-8

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top