วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการจัดการไวรัสและมัลแวร์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการจัดการไวรัสและมัลแวร์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการไวรัสและมัลแวร์ (ด้วย Nod32 และ Spybot) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนเข้าอบรมในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากร

จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก พระมหาศรีทนต์ สมาจาโร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ให้โอวาท และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

IMG_4363
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

*รับชมอัลบั้มภาพการรับวุฒิบัตรด้านล่างนี้

**คลิกที่ภาพเพื่อรับชมและบันทึกภาพขนาดใหญ่

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top