วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมระบบทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมระบบทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนและผู้เกี่ยวข้อง โ่ดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทวิชั่นเน็ต เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top