วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์สำเร็จรูป

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์สำเร็จรูป

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สำเร็จรูป ให้แก่เจ้าหน้าที่ มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายปัญญา นราพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม

IMG_4119
*คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่
จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม รักษาการผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ให้โอวาท กล่าวปิดการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

*รับชมอัลบั้มภาพทั้งหมดข้างล่าง

*คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top