Friday , 21 June 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงระบบ วันที่ 11 ม.ค. 59

ประกาศ ปรับปรุงระบบ วันที่ 11 ม.ค. 59

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงระบบและขนย้ายเซิร์ฟเวอร์บางส่วนจากอาคารฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก และจากวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ไปติดตั้งที่ มจร วังน้อย อยุธยา ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559  เวลา 9.00 – 19.00  น.  ในวันดังกล่าว ระบบดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

เวลา 9.00-12.00 น.
1. www.undv.org
2. www.ps.mcu.ac.th
3. www.li2.mcu.ac.th
4. www.icdv.net, www.icdv.or.th, www.icundv.org

เวลา 12.00-19.00 น.
5. mediacenter.mcu.ac.th
6. flash.mcu.ac.th
7. gallery.mcu.ac.th
8. mcutube.mcu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top