วันจันทร์ , 25 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงระบบ วันที่ 5 ม.ค. 59

ประกาศ ปรับปรุงระบบ วันที่ 5 ม.ค. 59

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงระบบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 22.00 – 23.00  น.  ในวันและเวลาดังกล่าว ระบบดังต่อไปนี้ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน

1. เว็บไซต์ส่วนงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ยกเว้นเว็บไซต์หลัก www.mcu.ac.th)
2. dos.mcu.ac.th
3. www.tipitakarama5.mcu.ac.th
4. mediacenter.mcu.ac.th

5. netserv.mcu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top