วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » บรรยากาศการอบรม CMS Advance วันแรก

บรรยากาศการอบรม CMS Advance วันแรก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ โดยวันที่ ๑๓ เป็นวันแรก ได้มีการอบรมสำหรับเว็บมาสเตอร์ผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการตกแต่งเว็บส่วนงานระดับ Advance เช่นการ Modify Template ของเว็บไซต์ด้วยตนเอง การเพิ่ม Plugins ต่างๆ การทำ SEO ให้กับเว็บไซต์เป็นต้น โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม เว็บมาสเตอร์ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรหลักในการอบรม และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากรคอยดูแลผู้เข้าร่วมอบรมตลอดวัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

*คลิกที่ภาพเพื่อรับชมภาพขนาดเต็ม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top