วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมจัดงานวิสาขะโลกครั้งที่ ๑๒

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมจัดงานวิสาขะโลกครั้งที่ ๑๒

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤษภาคมนี้ โดยมีพระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม และมี พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมด้วย ในเช้าวันนี้ (วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘) โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top