วันพุธ , 27 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ประชุมคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์หลัก มจร ระดับปฏิบัติการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์หลัก มจร ระดับปฏิบัติการ

คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์หลัก มจร ระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีพระครูสมุห์ไกรษร ปญฺญาวชิโร เป็นหัวหน้าทีม ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์หลัก มจร ใหม่ โดยให้มีความเรียบง่าย สวยงาม ทันสมัย และคงเว็บไซต์เดิมไว้ทั้งหมด
ในวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

IMG_20150421_142354 IMG_20150421_142426 IMG_20150421_142440 IMG_20150421_142502 IMG_20150421_142647 IMG_20150421_142923

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top