วันพุธ , 27 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » พระนิสิต ป.สศ. เข้าอบรมวิชาคอมพิวเตอร์

พระนิสิต ป.สศ. เข้าอบรมวิชาคอมพิวเตอร์

          หลักสูตรประกาศนียบัตรครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) เข้าอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อเช้าวันนี้ (วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ซึ่งบรรยายโดย อาจารย์เกษม แสงนนท์ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ คอยให้การดูแลตลอด ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

IMG_7491 (2) IMG_7492 (2) IMG_7493 (2) IMG_7495 (2)

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top