วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดประชุมการใช้ระบบระเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดประชุมการใช้ระบบระเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับ กองกิจการนิสิต จัดประชุมการใช้ระบบระเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ให้แก่หัวหน้าห้องและผู้แทนนิสิต ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

IMG_7293 (2)

IMG_7301 (2)

โดยมี พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล และ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และเปิดการอบรม ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น.

IMG_7303 (2)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top