วันอาทิตย์ , 24 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผอ.ส่วนเทคโนฯ มจร ได้มอบทุนการศึกษาแก่นายฐิติพัฒน์ ทิพย์โสตร นักศึกษาฝึกงาน

พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผอ.ส่วนเทคโนฯ มจร ได้มอบทุนการศึกษาแก่นายฐิติพัฒน์ ทิพย์โสตร นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ ๑๘ ก.พ ๕๘  พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ มจร  ได้มอบทุนการศึกษาแก่นายฐิติพัฒน์  ทิพย์โสตร นักศึกษาฝึกงานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   ซึ่งได้ฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top