วันอาทิตย์ , 24 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมส่วนงาน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวาระสำคัญเรื่อง
– แจ้งเพื่อทราบ รายงานผลปฎิบัติงานประจำเดือน
– ผลการดำเนินงาน ของแต่ละกลุ่มงาน
– สรุปการมอบหมายงานให้ดำเนินการแต่ละกลุ่มงาน
จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top