Saturday , 20 July 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงระบบถ่ายทอดสด flash.mcu.ac.th

ประกาศ ปรับปรุงระบบถ่ายทอดสด flash.mcu.ac.th

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ระบบถ่ายทอดสด flash.mcu.ac.th ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 – 17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถให้บริการระบบถ่ายทอดสดได้ชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top