วันพฤหัส , 19 ตุลาคม 2017
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิคส์ (MCU e-Meeting)ซึ่งเป็นระบบจัดการงานประชุมที่จะสามารถดำเนินการได้สะดวก รวดเร็วเป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูลและสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ประหยัดเวลาและทรัพยากรกระดาษ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าใช้งานโดยกรอกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ สามารถดูข้อมูล วาระการประชุมต่างๆ ได้โดยผ่านทาง URL http://emeeting.mcu.ac.th  ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเข้าใช้งานระบบได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร  www2.it.mcu.ac.th โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๗๕ e-mail: nopadol.pen@mcu.ac.th

 

ประกาศ งดให้บริการ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ชั่วคราว ในวันที่ 5 ต.ค. 60 เวลา 09.00-11.00 น.

เนื่องด้วยอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ชำรุด ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 5  ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ระบบที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

 1. ระบบอินเทอร์เน็ตวัดมหาธาตุ และวัดศรีสุดาราม
 2. www.mcu.ac.th เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
 3. เว็บไซต์ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน mcu.ac.th
 4. www.undv.org
 5. www.icdv.net, www.icdv.or.th, www.icundv.org
 6. ระบบทะเบียนนิสิต
 7. ระบบห้องสมุด
 8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 9. vpn.mcu.ac.th

ระบบที่ไม่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

 1. ระบบอินเทอร์เน็ต มจร วังน้อย และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
 2. ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ
 3. vpn2.mcu.ac.th
 4. hr.mcu.ac.th
 5. mis.mcu.ac.th
 6. formula.mcu.ac.th
 7. qa.mcu.ac.th
 8. km.mcu.ac.th
 9. mcuaad.mcu.ac.th
 10. mcutube.mcu.ac.th
 11. elearning.mcu.ac.th
 12. gallery.mcu.ac.th
 13. mediacenter.mcu.ac.th
 14. mbpra.mcu.ac.th
 15. www.mcupyo.com

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทร. 0 3524 8075
  e-mail : network@mcu.ac.th
  FB : www.facebook.com/itmcu

เทคโนฯ เชิญสถาบันวิจัยมาให้ความรู้ด้านการวิจัย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุม โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธาน และ พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พูดคุยหารือถึงแนวทางการดำเนินการวิจัยของบุคลากรสายปฎิบัติการวิชาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  บรรยายให้ความรู้เรื่อง  “การบริหารงานวิจัย & การพัฒนานักวิจัย” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัย  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารสำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น “130 MCU Book”ได้แล้ววันนี้ ที่ AppStore และ GooglePlay

แอพพลิเคชั่น 130 MCU Book เป็นแอพพลิเคชั่นพัฒนาเนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมหนังสือ 130 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บุ๊คเพื่อความสะดวกให้คุณสามารถอ่านหนังสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play

สำหรับระบบปฎิบัติการ iOS (iPad,iPhone)
สำหรับระบบปฎิบัติการAndroid(Sumsung,Huawei)

โหลดแอพพลิเคชั่น หนังสือ 130 MCU Book ปี สถาปนามหาจุฬาฯวันนี้

แอพพลิเคชั่น 130 MCU Book เป็นแอพพลิเคชั่นพัฒนาเนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมหนังสือ 130 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บุ๊คเพื่อความสะดวกให้คุณสามารถอ่านหนังสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

 

 

ระบบอินเทอร์เน็ต มจร วังน้อย ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากจะมีการดับไฟฟ้า วันที่ 5 ก.ย. 60 เวลา 9.00-13.00 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตัดบล๊อกระบบการจ่ายไฟฟ้า ในงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00-13.00 น. ส่งผลให้ มจร วังน้อย ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน และระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และศูนย์ข้อมูล เฉพาะ มจร วังน้อย จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาจารย์สู่ยุค Thailand 4.0 และ MCU 4.0 เน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน (ส่วนภูมิภาค) Learning Management With e-Learning Using Moodle (For Instructor) เป็นกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุค Thailand 4.0 และ MCU 4.0 มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยวันสุดท้ายของการอบรม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการอบรม

ขอนิมนต์/เชิญ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฎิบัติการ Android

๑.ชื่อหลักสูตร: อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา Mobile Application  บนระบบปฎิบัติการ Android
๒.ส่วนงานที่รับผิดชอบ :
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.หลักการและเหตุผล

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดอบรมบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการเว็บไซต์ งานบริการการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    ปัจจุบันระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต เครือข่าย 3G และ 4G ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ นับเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับทุก ๆ องค์กรที่จะใช้เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพนี้ในการทำงานโดยอาศัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ Tablet ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยการเขียนโปรแกรมต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งนับวัน ระบบปฏิบัติการ Android ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ  ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานทั่วโลกสูงเป็นอันดับ 1 แล้ว และมีแนวโน้มที่จะครองตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับความสามารถขอบระบบปฏิบัติการ Android ที่มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายยี่ห้อ จึงทำให้โปรแกรมที่จะพัฒนานี้สามารถทำงานได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกยี่ห้อและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการเขียนโปรแกรม Android Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ทุกยี่ห้อ โดยใช้เครื่องมือในการเขียนคือ App Inventor (เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Google Inc.และสถาบัน MIT) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมาก เน้นการเขียนที่ง่าย (เหมือนการต่อ Jigsaw หรือ Blocks) ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องจำเป็นต้องศึกษาระบบมาก และสามารถสร้างผลงาน และโปรแกรมได้รวดเร็วมากในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและสามารถนำไปใช้งานได้จริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ Tablet ทุกยี่ห้อ โปรแกรม App Inventor นั้นเหมาะสำหรับการนำไปพัฒนางานหรือโปรแกรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน  โปรแกรมประยุกต์ใช้ภายในองค์กร โปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล (MySQL) บนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน Bluetooth หรือ Sensor ต่างๆ  และรวมถึงการควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้สามารถสร้างได้เวลาอันรวดเร็ว ด้วยความสามารถของ App Inventor นี้ จึงทำให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของการเขียน Android Application มาก่อน

๔.วัตถุประสงค์

๔.๑  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการ Android

๔.๒  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโปแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android ทั้งอยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ Tablet ได้

๔.๓ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android ประยุกต์ใช้กับงานการศึกษามหาวิทยาลัยได้

๕.เป้าหมาย

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ระหว่างวันที่  ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐

๗. ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Android
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ด้วย App Inventor
 • รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับใช้งาน AppInventor และการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ Android
 • รู้จักกับซอฟต์แวร์ AppInventor การสร้าง Project และการสร้างหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้
 • การเขียนโค้ดโปรแกรมอย่างง่าย ด้วยบล็อกอิดิเตอร์
 • การเชื่อมต่อ Ai Companion หรือ Emulator ดูผลการทำงานของ App ที่สร้างขึ้น
 • การจัดวางเลย์เอาต์หน้าจอ
 • User Interface และเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ
 • การปรับแก้คุณสมบัติ (Property) ของเครื่องมือต่างๆ
 • การเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยบล็อกอิดิเตอร์ (Blocks Editor)
 • แนะนำเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้น
 • ปฎิบัติการเขียนโปรแกรม Hello Word
 • ปฎิบัติการเขียนโปรแกรม Media
 • ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Text-to-Speech Animal Sound
 • ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Storage File TinyDB
 • ปฎิบัติการเขียนโปรแกรม Connectivity
 • การดาวน์โหลด App ผ่าน WIFI ด้วยการป้อนรหัสหรือ QR Code
 • การBuild App ให้เป็นไฟล์ APK เพื่อดาวน์โหลดไปติดตั้งที่อุปกรณ์ Android
 • การนำเข้า-ออกโปรเจค (Export-Import Project)
 • การค้นหาตัวอย่างและแนวทางการพัฒนา App เพิ่มเติม

๘. สถานที่ฝึกอบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่คลิก  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedqeOeql8Y18vnLh_0SewoyqtVDxPuGS7ThDIOkAb0-Nbttw/viewform

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร หน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร หน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 โซน C  อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ :
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

Scroll To Top