วันอาทิตย์ , 25 มิถุนายน 2017
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มิ.ย. 60 เวลา 13.00-17.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing.mcu.ac.th) เพื่อรองรับการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5+CSS3+BOOTSTRAP) สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 + CSS3+ BOOTSTRAP)สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 + CSS3+ BOOTSTRAP) สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้ ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือสามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็ปไซต์ training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้บริการเว็บไซต์ส่วนงาน (www2 และ www5) และระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) วันที่ 4 มิ.ย. 60 เวลา 01.00-12.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (www2.mcu.ac.th และ www5.mcu.ac.th) และระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อรองรับการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 01.00 – 12.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้เว็บไซต์ของส่วนงานบางแห่ง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

งดให้บริการ ระบบเครือข่าย มจร วังน้อย ชั่วคราว เนื่องจากปิดซ่อมไฟฟ้าแรงสูง

เนื่องด้วยมีการประกาศจากกลุ่มงานอาคารสถานที่ จะปิดระบบไฟฟ้าอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศต้องงดให้บริการระบบเครือข่ายชั่วคราว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายเฉพาะ มจร วังน้อย จะไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

เชิญชมถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้ง ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เชิญชมถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้ง ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สามารถรับชมผ่านช่องทางดังนี้

1.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “www.mcu.ac.th
2.แอพพลิเคชั่น “MCULive”ดาวน์โหลดได้ทีี่ 

AppStore  ลิ้งค์ :https://itunes.apple.com/us/app/mculive/id1129674156?mt=8

Google Play ลิ้งค์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_yo_sung.MCULiveBroadcasting

3.Facebook Live ผ่านแฟนเพจ “MCUIT” ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/itmcu/

ประกาศ การบำรุงรักษาระบบ MCUNet ในวันที่ 13 – 17 เม.ย. 60

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 13 – 17 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้ รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
IT Division will conduct system maintenance on 13 – 17 April 2017, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายวัดมหาธาตุ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างวัดมหาธาตุ-มจร วังน้อย, วัดมหาธาตุ-วัดศรีสุดาราม และระบบเครือข่ายเส้นสำรองประจำวัดมหาธาตุ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.30 – 14.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและรองรับเทคโนโลยีใหม่

ในวันและเวลาดังกล่าว ระบบอินเทอร์เน็ตวัดศรีสุดาราม และระบบเครือข่ายระหว่างวัดมหาธาตุ-มจร วังน้อย อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้ มจร วังน้อย และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ยังคงใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

ตามที่เมื่อวานนี้ (15 มี.ค. 60) มีเหตุเพลิงไหม้ห้องแบตเตอรี่ ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ทำให้ระบบเครือข่ายของ มจร บางแห่งที่ใช้งานผ่าน UniNet ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้  ซึ่งขณะนี้ ใช้งานได้ครบทุกแห่งแล้ว  แต่จะไม่สามารถเข้าถึงบางเว็บไซต์หรือบางเครือข่ายได้  โดยที่ UniNet กำลังเร่งแก้ไขระบบอยู่  คาดว่าจะเป็นปกติภายใน 1-2 วันนี้

แหล่งข่าว

https://www.dailynews.co.th/education/561881

ขอนิมนต์ เชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์

ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c115 โซน C  อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ประกาศ ปิดปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 – c115 ชั่วคราว

ประกาศ ปิดปรับปรุง ! ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 – c115 ชั่วคราว

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

p400x400

Scroll To Top